KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby ohrožené sociálním vyloučením  »  Bydlení  »  Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům

Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový důmSOCIÁLNÍ SLUŽBA

Posláním sociální služby Charitní dům bl. Matky Terezy – azylový dům je osobám bez domova nabídnout jistotu zázemí, pomoci jim samostatně řešit jejich nepříznivou životní situaci a poskytnout příležitost k začlenění do společnosti.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ve službě s ubytováním

BEZBARIÉROVOST

NE

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

CÍLE

Cíle sociální služby Charitní dům bl. Matky Terezy – azylový dům jsou:

 • dosáhnout takové úrovně soběstačnosti uživatele služeb, aby byl schopen návratu do přirozeného sociálního prostředí.
 • na základě individuálního přístupu pomáhat k rozvoji schopností a dovedností uživatelů služeb tak, aby se snížila jejich závislost na sociální službě.

CÍLOVÁ SKUPINA

Azylový dům poskytuje sociální služby lidem bez domova, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nejsou schopni ji řešit vlastními silami a splňují tyto náležitosti:

 • věk nad 18 let
 • vlastní platný doklad totožnosti
 • jsou fyzicky soběstační
 • aktivně přistupují k řešení své nepříznivé životní situace
 • dodržují obecná pravidla vzájemného soužití a vnitřní pravidla služby azylový dům

Služba je poskytována mužům, matkám s dětmi a rodinám s dětmi.

ZÁSADY SLUŽBY

 • SAMOSTATNOST
 • To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na sociálního či jiného pracovníka;
 • PARTNERSTVÍ
 • Přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu;
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
 • Poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;
 • ZAMĚŘENÍ NA CELEK
 • Poskytováním sociální služby se snažit uspokojit potřeby ve všech oblastech života uživatele služeb:PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  • tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;
 • Na základě křesťanských zásad:
  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
  • v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Rodina, děti a mládež

Potřeby

Bydlení

Finance

Info

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

27-64 produktivní věk

OSTATNÍ INFORMACE

- odkaz na stránky azylového domu

OSTATNÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

- Noclehárna - CHARITNÍ DŮM BL.MATKY TEREZY

- Charitní dům bl. Matky Terezy - nízkoprahové denní centrum

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Charita Nový Jičín


Charita Nový Jičín

Právní forma: Církevní organizace

IČO: 73635677

Marcel Brož

Dolní brána 57

Nový Jičín 74101


Tel.:556709240

Mobil: 736480865

E-mail: marcel.broz@charitanj.cz

Web: www.charitanj.cz

Mapa
Kalendář

< únor 2024 >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín