KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Info  »  Denní stacionář - EDEN Nový Jičín

Denní stacionář - EDEN Nový JičínSOCIÁLNÍ SLUŽBA

Posláním denního stacionáře EDEN Nový Jičín je podporovat lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pravidelnou dopomoc při běžných činnostech, jako je sebeobsluha, hygiena, mobilita, komunikace, v aktivním prožívání dne. Cílovou skupinou jsou lidé se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením od 15 let (po ukončení školní docházky) do 60 let, kteří potřebují vyšší míru pomoci a podpory druhé osoby.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

přijdu do zařízení

BEZBARIÉROVOST

ANO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Vycházejí z nabídky denních stacionářů § 46 zákona 108/2006 o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Konkrétní činnosti a aktivity, které ve stacionáři probíhají:

 • Vzdělávací aktivity- činnosti s cílenou výukou zaměřené na upevňování a rozšiřování dosažených schopností a dovedností klietů s cílem tyto dovednosti a znalosti uplatnit v běžném životě. Jedná se o nácvik péče o svou osobu a své okolí, procvičování trivia, prohlubování znalosti práv a povinnností, vaření, nakupování, využívání běžně dostupných služeb ( obchody, restaurace, kulturní a sportovní akce), práce na PC, práce s i Padem.
 • Pracovní a tvořivé aktivity- práce s různým materiálem ( hlínou, výtvarným a textilním materiálem), práce na zahradě. Tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, koordinace a fantazie klietů a jejich prožitků z vlastní aktivity.
 • Volnočasové a zájmové aktivity- činnosti probíhající především v odpoledních hodinách ( hry, poslech hudby, veškeré činnosti dle zájmu klientů).
 • Relaxační aktivity- činnosti příznivě působící na uvolnění svalového napětí, celkovou relaxaci asmyslové prožitky ( polohování, používání prvků bazální stimulace, hmatová stimulace, aromaterapie). 
 • Individuální aktivity- zjišťování potřeb klieta a tvorba, naplňování a vyhodnocování individuálních plánů, rozvíjení komunikace ( tvoření a využívání pomůcek nahrazujících nebo podporujících běžnou komunikaci), individuální nácvik činností.

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 15 klientů, celkový počet klinetů je 22.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Info

Jiná potřeba

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Volný čas

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

27-64 produktivní věk

SPÁDOVOST ÚZEMÍ SLUŽBY

Nový Jičín

CENA SLUŽBY

Cena za služby se odvíjí od míry potřebné podpory a pomoci uživateli služeb, která je posuzována prostřednictvím Dotazníku hodnocení míry potřebné pomoci a podpory uživateli služeb. Dále nabízíme fakultativní služby - stravování + svoz uživatelů z NJ

OSTATNÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

- Poradna rané péče MATANA

- Chráněné bydlení - ARCHA Nový Jičín

- Domov pro osoby se zdravotním postižením - KARMEL Tichá

- RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Beskydská 274

Nový Jičín 741 01


Mobil: +420 743 439 346

E-mail: ds.nj@sdk.cz

Web: www.slezskadiakonie.cz

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Slezská diakonie


Slezská diakonie

Právní forma: Církevní organizace

IČO: 65468562

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka

Na Nivách 7

Český Těšín 737 01


Tel.:558 764 333

E-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz

Web: www.slezskadiakonie.cz

Mapa
Kalendář

< leden 2022 >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín