KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Jiná potřeba  »  Denní stacionář Škola života

Denní stacionář Škola životaSOCIÁLNÍ SLUŽBA

Registrovaná ambulantní služba dle §46, zákona č.108/2006 Sb.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

přijdu do zařízení

BEZBARIÉROVOST

ANO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Posláním sociální služby je:

Posláním našeho stacionáře je pomoc a podpora lidem s mentálním a kombinovaným postižením, to může být v různých formách. Jsou to často lidé, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, která vychází z toho, že takto postižený člověk to v dnešní společnosti nemá lehké (společenská izolace, sociální vyloučení, nedostatek možností uplatnění na trhu práce…) a tak potřebuje pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Klademe důraz na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb klientů.

Cílem sociální služby je:

Cílem sociální služby našeho stacionáře je umožnit lidem s mentálním a kombinovaným postižením zůstat součástí místního společenství. Snažíme se jim pomoci v přijetí do společnosti zejména v oblastech pracovního uplatnění, samostatného života, celoživotního vzdělávání a trávení volného času tak, aby měl každý jedinec v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech a dle svých možností a schopností je vhodně kombinovat. Škola Života je otevřené zařízení, což znamená, že poskytuje prostor pro nejrůznější společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení osob se speciálními potřebami i zdravými občany z okolí snaha o integraci do společnosti. 

Předmětem činností je:

a) Poskytování základního sociálního poradenství

b) Poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu

c) Organizování a poskytování výchovně, vzdělávací, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti 

d) Poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi

e) Poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávnění zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

Cílová skupina osob, kterým Škola života o.p.s. dle registrace nabízí své služby:

a) osoby s mentální postižením od 18. let do 60. let (lehká MR, středně těžká MR)

b) osoby s kombinovaným postižením

Více informací na: www.skola-zivota.cz

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Jiná potřeba

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Volný čas

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

27-64 produktivní věk

CENA SLUŽBY

dle aktuálního ceníku a individuálního rozsahu naplánované služby

OSTATNÍ INFORMACE

- Webová stránka organizace a registrované sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb.

- Facebook. Stránka organizace na sociální síti pro dynamickou informovanost o činnostech a aktivitách

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Škola života o.p.s.


Škola života o.p.s.

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

IČO: 01791664

Mgr. Michal Holáň

Beskydská 176

Nový Jičín - Žilina 74101


Mobil: 732683593

E-mail: reditel@skola-zivota.cz

Web: www.skola-zivota.cz

Mapa
Kalendář

< říjen 2020 >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín