KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Bydlení  »  Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov DuhaSOCIÁLNÍ SLUŽBA

Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Podporujeme uživatele služby v jejich samostatnosti a zapojení do společenského života. Naší snahou je udržet a rozvíjet jejich schopnosti. Službu poskytujeme nepřetržitě.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ve službě s ubytováním

BEZBARIÉROVOST

ANO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Cílová skupina služby

Muži a ženy se zdravotním postižením ve věku 55 let a výše, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. 

Název zařízení a místo poskytování:          Domov Duha, příspěvková organizace

Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín

Kapacita

°         domov pro osoby se zdravotním postižením-Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín – 17 uživatel

°         domov pro osoby se zdravotním postiženímBezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín – 28 uživatel

kapacita celkem 45

Zájemce o službu můžeme odmítnout (můžeme s ním odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby), pokud:

°         zájemce nepatří do cílové skupiny sociální služby

°         není volná kapacita

°         zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití

Zásady služby

°         podporujeme uživatele v jejich samostatnosti, v podpoře a vyhledání aktivit i služeb mimo domov

°         vzájemná komunikace důvěra mezi zaměstnanci a uživateli

°         uživatelé mají možnost rozhodovat o svém životním stylu, být odpovědni za svůj život a vyjadřovat své potřeby a přání

°         k uživatelům přistupujeme individuálně – v popředí je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy

°         týmová spolupráce, profesionální přístup

°         zapojení do komunity a života společnosti

°         dbáme na dodržování etických kodexů všemi pracovníky včetně práv a základních svobod uživatelů

°         respektujeme vlastní volbu uživatelů – pocit bezpečného prostředí a pocit přirozeného života

°         flexibilita (přizpůsobení se měnícím se potřebám a požadavkům uživatelů)

 

Cíle služby

°         upevnit a rozvinout schopnosti uživatele potřebné pro běžný život s důrazem na individuální možnosti každého z nich

°         zajistit spokojenost uživatelů

°         rozvíjet aktivní vztahy s rodinou a přáteli

 

Popis prostředí

služba domov pro osoby se zdravotním postižením v místě poskytování - Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín

Zařízení, ve kterém je sociální služba provozována, se nachází na okraji města Nového Jičína v části Dolní Předměstí. Vlastníkem budovy, ve které se služba nachází, je Moravskoslezský kraj. Jedná se o třípodlažní budovu na zastavěné ploše 1.550 m2, z toho část o rozloze 433,1 m2 využívá služba – domov pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o budovu v běžné zástavbě. V suterénu budovy se nachází prádelna a údržba, v přízemí je zázemí pro kuchyň a šatny zaměstnanců, zázemí pro administrativu je ve druhém patře domova. Ve vstupní hale zařízení je zřízena služba recepce. Zařízení se nachází v blízkosti zastávky MHD s dobrou obslužností a návazností služeb. Pokoje uživatelů jsou umístěny v prvním patře budovy. K objektu patří i rozlehlá zahrada (5446 m2) umístěna v poklidné části zařízení sloužící pro odpočinek uživatelů. Součástí zahrady je okrasná vegetace – živé ploty, keře a stromy, dřevěné pergoly, houpačky a zahradní posezení.

 

služba domov pro osoby se zdravotním postižením v místě poskytování – Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín

Detašované zařízení Bezručova 419/20, ve kterém je sociální služba provozována, se nachází v centru města Nového Jičína. Celý objekt zařízení tvoří dvě bezbariérové budovy. Budova na Bezručové ulici a budova na Máchové ulici. Tyto budovy jsou propojeny spojovací chodbou a zahradou. V prostoru zahrady je garáž, za spojovací chodbou je vlastní trafostanice. V suterénu budovy Bezručova je zázemí pro prádelnu, údržbu a šatnu zaměstnanců, v suterénu budovy Máchova je zázemí pro kuchyň, zázemí pro administrativu se nachází v přízemí a ve druhém patře. V této budově je zařízena pro uživatele fototerapeutická místnost. Zařízení se nachází v centru města s dobrou obslužností a návazností služeb.

Ubytování je uživatelům nabízeno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

K objektu patří také zahrada, která slouží pro odpočinek uživatelů. Součástí zahrady je také okrasná a užitková vegetace – živé ploty, keře, stromy, dřevěná pergola, zahradní posezení.

 

Rozsah činnosti poskytované sociální služby dle §48 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Domov pro osoby se zdravotním postižením:

°         poskytnutí ubytování

°         poskytnutí stravy

°         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

°         pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

°         výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

°         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

°         sociálně terapeutické činnosti

°         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

dále zajišťujeme

°         zdravotní péči

°         základní sociální poradenství

°         fakultativní činnosti

  • dopravu
  • telefonní služby

°         další

  • revize elektrického spotřebiče (jehož vlastníkem je uživatel a používá jej v prostorách zařízení)
  • masáže
  • canisterapii
  • nákupy
  • služby kadeřnice, holiče a pedikérky (ty využívají uživatelé, kteří již nejsou schopni ani s pomocí využívat služby v přirozeném prostředí)

Úhrada za poskytované činnosti

Ubytování

služba domov pro osoby se zdravotním postižením v místě poskytování - Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín

Počet

lůžek

Popis pokoje

Cena v Kč na den

1

základní   vybavení

153,- Kč

2

základní   vybavení

133,- Kč

2

základní   vybavení nad 20 m2

138,- Kč

služba domov pro osoby se zdravotním postižením v místě poskytování Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín

Počet lůžek

Popis pokoje

Cena v Kč   na den

1

základní vybavení a sociální zařízení je společné   pro dva pokoje

155,- Kč

2

základní vybavení

148,- Kč

2

základní vybavení a sociální zařízení je společné   pro dva pokoje

149,- Kč

 

Strava

°         strava racionální (běžná)                    146,-Kč/1 den

°         strava šetřící                                       146,-Kč/1 den

°         strava diabetická šetřící                      146,-Kč/1 den

°         strava diabetická při apl. inzulínu        154,-Kč/1 den

V případě stravy formou PEG s příkrmem bude účtována pouze částka za odebraný druh stravy (např. uživatel odebírá pouze oběd, bude účtována částka 63,-Kč). Specifikace odebraného druhu stravy u daného uživatele bude sjednána ve smlouvě o poskytnutí sociální služby popř. v dohodě o změně smlouvy.

 

Péče

je hrazena ve výši přiznaného stupně příspěvku na péči.

 

Fakultativní činnosti

°         doprava                                              6,-Kč/1 km

°         telefonní služby                                 dle skutečných nákladů

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Bydlení

Jiná potřeba

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Věkové skupiny

65-84 senioři

CENA SLUŽBY

1 lůžkový pokoj/den - strava 146,-Kč, ubytování 153-155,-Kč, 2 lůžkový pokoj/den - strava 146,-Kč, ubytování 133-149,-Kč

OSTATNÍ INFORMACE

- Webové stránky Domova Duha

- Webové stránky Moravskoslezského kraje

- Webové stránky Asociace poskytovatelů sociálních služeb

- Webové stránky Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek

OSTATNÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

- Domov pro seniory - Domov Duha

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Domov Duha, příspěvková organizace


Domov Duha, příspěvková organizace

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 48804886

Mgr. Dana Jančálková

Hřbitovní 1128/41

Nový Jičín 74101


Tel.:556 709 033

Mobil: 603 572 491

E-mail: reditel@domovduha.cz

Web: www.domovduha.cz

Mapa
Kalendář

< říjen 2018 >
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín