KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Senioři  »  Bydlení  »  Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov DuhaSOCIÁLNÍ SLUŽBA

Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Usilujeme o to, aby tito lidé mohli žít důstojný život. Naší snahou je udržet a podporovat jejich schopnosti. Službu poskytujeme nepřetržitě.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ve službě s ubytováním

BEZBARIÉROVOST

ANO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Cílová skupina služby

Senioři (osoby ve věku 65 let a více), kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci.

Název zařízení a místo poskytování: Domov Duha, příspěvková organizace,

Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, Máchova 1435/19, 741 01 Nový Jičín

Kapacita

°         domov pro seniory - Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín –  78 uživatel

°         domov pro seniory Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín – 60 uživatel

°         domov pro seniory – Máchova 1435/19, 741 01 Nový Jičín – 37 uživatel

kapacita celkem 175

Zájemce o službu můžeme odmítnout (můžeme s ním odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby), pokud:

°         zájemce nepatří do cílové skupiny sociální služby

°         není volná kapacita

°         zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

                  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

                        • osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci

                        • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití

Zásady služby

 • úcta a respekt k uživateli – jeho právům, volbě, zvláštnostem, soukromí, svobody, vlastní identitě
 • vzájemná komunikace důvěra mezi zaměstnanci a uživateli
 • k uživatelům přistupujeme individuálně – v popředí je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
 • týmová spolupráce, profesionální přístup
 • zapojení do komunity a života společnosti
 • dbáme na dodržování etických kodexů všemi pracovníky včetně práv a základních svobod uživatelů
 • respektujeme vlastní volbu uživatelů – pocit bezpečného prostředí a pocit přirozeného života
 • flexibilita (přizpůsobení se měnícím se potřebám a požadavkům uživatelů)

Cíle služby

 • zajistit spokojenost uživatelů, poskytovat služby dle individuálních potřeb uživatelů
 • podporovat a rozvíjet sociální vazby a vztahy s rodinou, známými a blízkým světem
 • udržovat dobrý fyzický a psychický stav uživatelů, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří

Popis prostředí

služba domov pro seniory v místě poskytování - Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín

Zařízení, ve kterém je sociální služba provozována, se nachází na okraji města Nového Jičína v části Dolní Předměstí. Jedná se o budovu v běžné zástavbě. V suterénu budovy se nachází prádelna a údržba, v přízemí je zázemí pro kuchyň a šatny zaměstnanců, zázemí pro administrativu je ve druhém patře domova. Hlavní vchod nabízí nově bezbariérový vstup do budovy zařízení, který byl zrealizován v rámci humanizace zařízení. Ve vstupní hale zařízení je zřízena služba recepce. Zařízení se nachází v blízkosti zastávky MHD s dobrou obslužností a návazností služeb.

Ubytování je uživatelům nově nabízeno v komunitách, které byly zrealizované v rámci humanizace zařízení. Jedna z komunit je situovaná v přízemí, druhá v prvním patře. Komunity se svým charakterem přibližují k přirozenějšímu typu bydlení, nabízejí uživatelům větší míru soukromí a důstojnější podmínky pro život. Ostatní pokoje jsou situované v přízemí, prvním a druhém patře budovy. Část pokojů prošla v rámci humanizace zařízení rekonstrukcí. Došlo ke zvětšení jejich obytného prostoru a vybudování vlastního sociálního zařízení, které tvoří součást pokoje.

K objektu patří i rozlehlá zahrada sloužící pro odpočinek uživatelů. Součástí zahrady je okrasná vegetace – živé ploty, keře a stromy, dřevěné pergoly, houpačky a zahradní posezení.

služba domov pro seniory v místě poskytování – Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín

služba domov pro seniory v místě poskytování – Máchova 1435/19, 741 01 Nový Jičín

Jsme detašované pracoviště Domova Duha. V zařízení, ve kterém se sociální služba provozuje, se nachází v centru města Nového Jičína. Celý objekt zařízení tvoří dvě bezbariérové budovy. Budova na Bezručové ulici a budova na Máchové ulici. Tyto budovy jsou propojeny spojovací chodbou a zahradou. V prostoru zahrady je garáž, za spojovací chodbou je vlastní trafostanice. V suterénu budovy Bezručova je zázemí pro prádelnu, údržbu a šatnu zaměstnanců, v suterénu budovy Máchova je zázemí pro kuchyň, zázemí pro administrativu se nachází v přízemí a ve druhém patře. V této budově je zařízena pro uživatele fototerapeutická místnost. Zařízení se nachází v centru města s dobrou obslužností a návazností služeb.

Ubytování je uživatelům nabízeno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením vyjma 6 pokojů na budově Bezručova a 2 pokojů na budově Máchova.

K objektu patří také zahrada, která slouží pro odpočinek uživatelů. Součástí zahrady je také okrasná a užitková vegetace – živé ploty, keře, stromy, dřevěná pergola, zahradní posezení.

Rozsah činnosti poskytované sociální služby dle §49 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Domov pro seniory:

°         poskytnutí ubytování

°         poskytnutí stravy

°         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

°         pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

°         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

°         sociálně terapeutické činnosti

°         aktivizační činnosti

°         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

dále zajišťujeme

°         zdravotní péči

°         základní sociální poradenství

°         fakultativní činnosti

 • dopravu
 • telefonní služby

°         další

 • revize elektrického spotřebiče (jehož vlastníkem je uživatel a používá jej v prostorách zařízení)
 • masáže
 • canisterapii
 • nákupy
 • služby kadeřnice, holiče a pedikérky (ty využívají uživatelé, kteří již nejsou schopni ani s pomocí využívat služby v přirozeném prostředí)

 

Úhrada za poskytované činnosti

Ubytování

služba domov pro seniory v místě poskytování - Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín

Počet

lůžek

Popis pokoje

Cena v Kč na den

1

základní   vybavení nad 12 m2

156,- Kč

1

základní   vybavení

153,- Kč

2

základní   vybavení

133,- Kč

2

základní   vybavení nad 20 m2

138,- Kč

2

základní   vybavení a součástí je sociální zařízení

143,- Kč

2

základní   vybavení a sociální zařízení je společné pro dva pokoje

143,- Kč

2

základní   vybavení a součástí je sociální zařízení

148,- Kč

 

služba domov pro seniory v místě poskytování – Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín

služba domov pro seniory v místě poskytování – Máchova 1435/19, 741 01 Nový Jičín

Počet lůžek

Popis pokoje

Cena v Kč   na den

1

základní vybavení

150,- Kč

1

základní vybavení a sociální zařízení je společné   pro dva pokoje

155,- Kč

1

základní vybavení a součástí je sociální zařízení

162,- Kč

2

základní vybavení

148,- Kč

2

základní vybavení a sociální zařízení je společné   pro dva pokoje

149,- Kč

2

základní vybavení a součástí je sociální zařízení

156,- Kč

1 BIII

základní vybavení a součástí je sociální zařízení, po rekonstrukci

176,- Kč

2 BIII

základní vybavení a součástí je sociální zařízení, po rekonstrukci

164,- Kč

Strava

°         strava racionální (běžná)                                  146,-Kč/1 den

°         strava šetřící                                                     146,-Kč/1 den

°         strava diabetická šetřící                                    146,-Kč/1 den

°         strava diabetická při apl. inzulínu                      154,-Kč/1 den

V případě stravy formou PEG s příkrmem bude účtována pouze částka za odebraný druh stravy (např. uživatel odebírá pouze oběd, bude účtována částka 63,-Kč). Specifikace odebraného druhu stravy u daného uživatele bude sjednána ve smlouvě o poskytnutí sociální služby popř. v dohodě o změně smlouvy.

Péče

je hrazena ve výši přiznaného stupně příspěvku na péči.

Fakultativní činnosti

°         doprava                                              6,-Kč/1 km

°         telefonní služby                                  dle skutečných nákladů

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři

Potřeby

Bydlení

Jiná potřeba

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Věkové skupiny

65-84 senioři

85+ senioři nad 85 let

CENA SLUŽBY

1 lůžkový pokoj/den - strava 146,-Kč, ubytování 150-162,-Kč, 2 lůžkový pokoj/den - strava 146,-Kč, ubytování 133-156,-Kč

OSTATNÍ INFORMACE

- Webové stránky Domova Duha

- Webové stránky Moravskoslezského kraje

- Webové stránky Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek

- Asociace poskytovatelů sociálních služeb

OSTATNÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

- Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Domov Duha, příspěvková organizace


Domov Duha, příspěvková organizace

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 48804886

Mgr. Dana Jančálková

Hřbitovní 1128/41

Nový Jičín 74101


Tel.:556 709 033

Mobil: 603 572 491

E-mail: reditel@domovduha.cz

Web: www.domovduha.cz

Mapa
Kalendář

< říjen 2018 >
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín