KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby ohrožené sociálním vyloučením  »  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM Klub Bunkr

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM Klub BunkrSOCIÁLNÍ SLUŽBA

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

přijdu do zařízení

BEZBARIÉROVOST

NE

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Poslání

Pomáháme dětem a mladým lidem z Nového Jičína úspěšně zvládnout cestu z dětství do dospělosti. Poskytujeme jim podporu, dáváme informace a nabízíme pomoc dětem a mladým lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, snažíme se na ně pozitivně působit a ovlivňovat jejich hodnoty a životní styl.

Co je naším cílem

  • vytvářet takový prostor, ve kterém se děti a mladí lidé budou cítit bezpečně, a který je bude motivovat k volnočasovým aktivitám
  • vést děti a mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu a povzbuzovat je „k směřování“ (někým být, někam patřit, někam mířit)
  • nabízet podporu při zvládání obtížných životních situacích vlastními silami


Principy naší práce

  • Nízkoprahovost   - snižujeme překážky, které by mohly zabránit někomu do klubu přijít. Dbáme na dostupnost klubu a bezpečí v něm, anonymitu, dobrovolnost. Služba je zdarma.
  • Respekt - považujeme si svěřené důvěry, na které stojí celá naše komunikace. Klienta-mladého člověka respektujeme a dáváme možnost k vlastním rozhodnutím a zodpovědnosti.
  • Profesionalita - všichni pracovníci jsou odborně vzděláni pro práci v nízkoprahovém klubu – v sociální službě. Znají postupy a metodiky platné v organizaci a při svém výkonu práce je dodržují.
  • Individuálnost - přestože často pracujeme se skupinou, zajímáme se o jednotlivce. Uplatňujeme osobní přístup a zajímají nás konkrétní lidé a jejich životní příběhy.
  • Otevřenost -jsme připraveni otevřeně a pravdivě informovat a poctivě diskutovat o všech tématech. Též jsme otevřeni všem dobrým nápadům.

Kapacita klubu

V jednom okamžiku může být na klubu až 25 osob.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Rodina, děti a mládež

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

6-14 let děti školního věku

SPÁDOVOST ÚZEMÍ SLUŽBY

Nový Jičín

CENA SLUŽBY

služba je poskytována bezplatně

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Tyršova 118/8

Nový Jičín 74101


Mobil: (+420) 734 178 556

E-mail: nzdm.novyjicin@bunkr.cz

Web: www.bunkr.cz

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Bunkr, o. p. s.


Bunkr, o. p. s.

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

IČO: 26617013

DIČ: CZ 26617013

Mgr. Roman Brzezina

Jablunkovská 110

Třinec 73961


Mobil: (+420) 604 486 851

E-mail: info@bunkr.cz

Web: www.bunkr.cz
Kalendář

< únor 2024 >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín