KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Finance  »  Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenstvíSOCIÁLNÍ SLUŽBA

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

přijdu do zařízení

v domácnosti/mimo domov

BEZBARIÉROVOST

ANO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Poslání odborného sociálního poradenství:

Posláním služby odborného sociálního poradenství poskytovaného Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) je prostřednictvím sítě sociálních poraden přispět ke zmírnění negativních důsledků zrakového postižení člověka, dosažení vyšší míry jeho nezávislosti na pomoci jiných lidí a tím také lepších předpokladů pro jeho integraci do společnosti.

Cíle odborného sociálního poradenství

Dlouhodobým cílem odborného sociálního poradenství poskytovaného sociálními poradnami SONS ČR je zprostředkovat co největšímu počtu osob se zrakovým postižením (případně jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), jež se dostaly do nepříznivé životní situace nebo jsou takovou situací ohroženy, dostupné, bezplatné, nezávislé, nestranné, kvalifikované  a diskrétní informace, rady a případnou další podporu a pomoc.

Naše pomoc a podpora zachovává důstojnost a individuální potřeby každého uživatele služby, respektuje jeho osobnost, vlastní vůli a přání.

Poradna SONS v Novém Jičíně je připravena poskytnout podporu cca 10 uživatelům týdně.

Forma služby

 • Ambulantní
 • Terénní

Komu jsou naše služby určeny?

Služba odborného sociálního poradenství poskytovaná sociálními poradnami SONS ČR je určena všem osobám se zrakovým postižením nebo kombinovaným zrakovým a přidruženým zdravotním postižením, případně rodinným příslušníkům a osobám blízkým jednajícím v zájmu osoby se zrakovým postižením, a to bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, členství v SONS nebo jiných organizacích.

Poskytujeme dle kapacity informace a konzultace také dalším subjektům, např. státními institucím, zaměstnavatelem, školám a studentům. Vedle individuálního poradenství může být poskytováno i poradenství skupinové formou přednášek, seminářů, besed nebo klubů zaměřených na aktuální téma. 

Nabídka služby odborného sociálního poradenství:

Základní poradenství 

 • poskytnutí informace, rady nebo podpory při výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele
 • poskytnutí informace, rady nebo podpory v oblasti základních práv a povinností v souvislosti s poskytováním  sociálních služeb a informování o možnostech využití běžně dostupných zdrojů
 • poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení
 • poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny a osobám blízkým v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením
 • zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů.

Odborné poradenství Odborné sociální poradenství v systému práva sociálního zabezpečení

 1. Odborné sociální poradenství v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti
 2. Odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvětvích práva
 3. Odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání
 4. Odborné poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek včetně možnosti vypůjčení vybraných kompenzačních pomůcek
 5. Odborné poradenství v oblasti odstraňování architektonických bariér a přístupnosti veřejných objektů
 6. poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí (pomoc při sepsání žádosti, odvolání a dalších právních úkonů)
 7. zprostředkování kontaktů na další návazné služby, odborníky, odborná pracoviště, instituce ad. 
 • systém dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče
 • systém dávek státní sociální podpory
 • důchodové pojištění
 • zdravotní pojištění
 • nemocenské pojištění

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Finance

Info

Jiná potřeba

Psychická podpora

Volný čas

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

27-64 produktivní věk

65-84 senioři

85+ senioři nad 85 let

CENA SLUŽBY

bezplatná služba

OSTATNÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním (zrakovým postižením)

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka


Právní forma: Spolek

IČO: 65399447

DIČ: CZ65399447

Bc. Martin Hyvnar, DiS.

Štefánikova 7

Nový Jičín 741 01


Tel.:556 720 809

Mobil: 776 488164

E-mail: novyjicin-odbocka@sons.cz

Web: www.sons.cz

Mapa
Kalendář

< únor 2024 >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín