KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Bydlení  »  RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitaceSOCIÁLNÍ SLUŽBA

sociální rehabilitace = první krok k samostatnosti - k samostatnému bydlení - k získání zaměstnání „KAŽDÝ MŮŽE RŮST“

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

přijdu do zařízení

v domácnosti/mimo domov

BEZBARIÉROVOST

NE

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidi s chronickým dušením onemocněním nebo lidi s poruchami autistického spektra v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě a vedl k sociálnímu začlenění, včetně začlenění na trh práce.

Cíle služby - přímé práce s klientem

  • Klient vybavený znalostmi a dovednostmi pro samostatný život

- zvládá běžnou sebeobsluhupři péči o sebe a svou domácnost (např. hygiena, oblékání, stolování, péče o domácnost, hospodaření s penězi, nakupování, plánování denního režimu) tak, aby nepotřeboval pomoc dalšího člověka.

- dokáže samostatně využívat běžné zařízení a spotřebiče

- zvládá samostatně cestovat, orientovat se v přirozeném prostředí,

  • Klient, který má pracovní návyky a dovednosti

- rozvíjí své vlastnosti podporující pracovní začlenění, je připraven na přechod do chráněného zaměstnání, případně uplatnění na otevřeném trhu práce (rozvíjí pečlivost, trpělivost, pozornost, včasný příchod, omlouvání absencí, schopnost a ochota řídit se instrukcemi, zodpovědný přístup k práci, k tomu co dělám a jak to dělám, plánuje denní režim v závislosti na pracovních povinnostech)

- umí si efektivně hledat zaměstnání, je dostatečně připraven na pracovní pohovor a práci si následně také udržet

  • Klient, který je co nejvíce samostatný ve svém rozhodování, je nezávislý a soběstačný, zná svá práva, není závislý na sociálních službách

- překonává izolaci, pasivitu a závislost na druhých lidech (za pomoci individuálního plánování zvyšuje svou samostatnost v běžném životě, ale i v práci, služba učí klienty jejich právům, ale i povinnostem, uspokojovat potřeby sebeuplatnění, smysluplné činnosti)

- navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými lidmi (rodinou, přáteli, kolegy z práce)

- vyřizuje si své osobní záležitosti na úřadech aj. institucích

     - využívá běžně dostupných služeb v okolí svého bydliště (umí smysluplně využívat svůj

       volný čas, rozhoduje o svých aktivitách a zájmech)

     - uživatel se stabilizovaným zdravotním stavem, který je v rámci svých možností a

       schopností zařazen do společnosti

Cílem služby je také práce s potencionálními zaměstnavateli (příprava pracovního prostředí, příprava nejbližších spolupracovníků – seznámení se specifiky dané cílové skupiny), informování okolí – společnosti o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Bydlení

Jiná potřeba

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Volný čas

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

27-64 produktivní věk

CENA SLUŽBY

Služba sociální rehabilitace je poskytována uživateli bez úhrady - zdarma.

OSTATNÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

- Sociálně terapeutické dílny - EFFATHA Nový Jičín

- Poradna rané péče MATANA

- Denní stacionář - EDEN Nový Jičín

- Chráněné bydlení - ARCHA Nový Jičín

- Domov pro osoby se zdravotním postižením - KARMEL Tichá

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Slezská diakonie


Slezská diakonie

Právní forma: Církevní organizace

IČO: 65468562

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka

Na Nivách 7

Český Těšín 737 01


Tel.:558 764 333

E-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz

Web: www.slezskadiakonie.cz

Mapa
Kalendář

< srpen 2018 >
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín