KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Jiná potřeba  »  Sociálně terapeutické dílny - EFFATHA Nový Jičín

Sociálně terapeutické dílny - EFFATHA Nový JičínSOCIÁLNÍ SLUŽBA

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi se zdravotním postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků, v získávání nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

přijdu do zařízení

BEZBARIÉROVOST

ANO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny jsou jedinou službou tohoto typu v okrese Nový Jičín.

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována zdarma - bez úhrady.

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny nabízí:

pracovně terapeutické aktivity, které probíhají ve 4 dílničkách:

 • textilní-korálkové
 • košíkářské-tkalcovské-dřevařské     
 • keramické-drátenické
 • zahradnické

Dále nabízí:

 • Základní sociální poradenství, individuální konzultace;
 • Možnost stravování – zajištění obědů;
 • Setkávání s vrstevníky;
 • Hraní maňáskového divadla;
 • Cvičné praxe.

Uživatel sám je od počátku aktivně vtažen do řešení své situace a do procesu plánování služeb, o nichž sám rozhoduje, a je zodpovědný za jejich realizaci, posilujeme tím jeho kompetence a aktivizujeme jeho vlastní zdroje.   

Pro službu sociálně terapeutických dílen EFFATHA Nový Jičín se většinou rozhodnou lidé s mentálním či kombinovaným postižení, lidé s poruchami autistického spektra, kteří:

 • se chtějí potkávat (cítí se izolovaní, nemají možnost kontaktu se sociálním prostředím, s vrstevníky)
 • se chtějí učit (chtějí si dokázat, že UMÍ, chtějí se učit novým dovednostem - ať již pracovním či sociálním)
 • chtějí jednou pracovat, ale ještě si nejsou jistí, že vše zvládají

S čím můžeme pomoci:

 • Připravit se do „opravdové práce“.

 • Být zodpovědný.

 • Dodržovat pravidla.

 • Být trpělivý, pečlivý.

 • Jak mluvit s ostatními.

 • Hospodařit s penězi.

 • Najít nové možnosti ve svém životě.

Cíle služby

 • Klient, který má pracovní návyky a dovednosti
 • Klient připravený na pracovní začlenění, na přechod do chráněného zaměstnání, případně na otevřený trh práce
 • Klient samostatný ve svém rozhodování, zná svá práva, povinnosti
 • Klient, který je soběstačný
 • Klient, který se seberealizuje

Denní kapacita střediska

23osob: 18 klientů s mentálním či kombinovaným postižením

                5 klienti s poruchami autistického spektra

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, lidé s poruchami autistického spektra, kteří aktivně přistupují k nácvikům sociálních a pracovních dovedností.

V současné době nepracují na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Maximální věková hranice pro vstup do sociálně terapeutických dílen je 55let.

Maximální věková hranice pro využívání služby je 70let.

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • Lidé s vysokou mírou závislosti na pomoci a péči druhého člověka

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Jiná potřeba

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Volný čas

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

27-64 produktivní věk

65-84 senioři

SPÁDOVOST ÚZEMÍ SLUŽBY

Nový Jičín

CENA SLUŽBY

Služba je poskytována zdarma -bez úhrad. Uživatel hradí pouze odebrané obědy v případě, že v rámci dílen využije stravování. Kromě výše uvedené úhrady klient hradí i možné fakultativní akce – pokud se jich zúčastní (výlety, společné vaření apod.)

OSTATNÍ INFORMACE

- stránky organizace

- facebookové stránky

OSTATNÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

- Poradna rané péče MATANA

- Denní stacionář - EDEN Nový Jičín

- Chráněné bydlení - ARCHA Nový Jičín

- Domov pro osoby se zdravotním postižením - KARMEL Tichá

- RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

KONTAKTNÍ ÚDAJE

U Jičínky 25

Nový Jičín 741 01


Mobil: 734366 561

E-mail: std.nj@sdk.cz

Web: www.slezskadiakonie.cz

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Slezská diakonie


Slezská diakonie

Právní forma: Církevní organizace

IČO: 65468562

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka

Na Nivách 7

Český Těšín 737 01


Tel.:558 764 333

E-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz

Web: www.slezskadiakonie.cz

Mapa
Kalendář

< únor 2019 >
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín