KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Jiná potřeba  »  Sociálně terapeutické dílny - EFFATHA Nový Jičín

Sociálně terapeutické dílny - EFFATHA Nový JičínSOCIÁLNÍ SLUŽBA

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi se zdravotním postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků, v získávání nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí. Služba získala na podzim r. 2018 CENU KVALITY ČR. Jedná se o celorepublikové ocenění pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jde o velmi významné ocenění, které každoročně oceňuje ty, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro své klienty v rámci poskytování sociální služby. Cenu získávají výjimeční poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

přijdu do zařízení

BEZBARIÉROVOST

ANO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována zdarma - bez úhrady.

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny nabízí:

pracovně terapeutické aktivity, které probíhají ve 4 dílničkách:

 • textilní-korálkové
 • košíkářské-tkalcovské-dřevařské     
 • keramické-drátenické
 • zahradnické

Dále nabízí:

 • Základní sociální poradenství, individuální konzultace;
 • Možnost stravování – zajištění obědů;
 • Setkávání s vrstevníky;
 • Hraní maňáskového divadla;
 • Cvičné praxe.

Klient sám je od počátku aktivně vtažen do řešení své situace a do procesu plánování služeb, o nichž sám rozhoduje, a je zodpovědný za jejich realizaci, posilujeme tím jeho kompetence a aktivizujeme jeho vlastní zdroje.   

Služba sociálně terapeutických dílen je určena lidem, kteří:

 • se chtějí potkávat (cítí se izolovaní, nemají možnost kontaktu se sociálním prostředím, s vrstevníky)
 • se chtějí učit (chtějí si dokázat, že UMÍ, chtějí se učit novým dovednostem - ať již pracovním či sociálním)
 • chtějí jednou pracovat, ale ještě si nejsou jistí, že vše zvládají

S čím můžeme pomoci:

 • Připravit se do „opravdové práce“.

 • Být zodpovědný.

 • Dodržovat pravidla.

 • Být trpělivý, pečlivý.

 • Jak mluvit s ostatními.

 • Hospodařit s penězi.

 • Najít nové možnosti ve svém životě.

Cíle služby

 • Klient, který je soběstačný
 • Klient samostatný ve svém rozhodování, zná svá práva, povinnosti
 • Klient, který má pracovní návyky a dovednosti
 • Klient připravený na pracovní začlenění, na přechod do chráněného zaměstnání, případně na otevřený trh práce
 • Klient, který se seberealizuje

Denní kapacita střediska

23osob: 18 klientů s mentálním či kombinovaným postižením

                5 klienti s poruchami autistického spektra

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, lidé s poruchami autistického spektra, kteří aktivně přistupují k nácvikům sociálních a pracovních dovedností.

V současné době nepracují na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Maximální věková hranice pro využívání služby je 65let.

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • Lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhého člověka v oblasti soběstačnosti (sebeobsluha, stravování, hygiena atd.).
 • Lidé, kteří potřebují trvalou, intenzivní pomoc při všech pracovních činnostech. Potřebují trvalou přítomnost 1 pracovníka:1klienta.
 • Lidé s agresivními projevy v chování, které negativně ovlivňují pobyt ve skupině.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Jiná potřeba

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Volný čas

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

27-64 produktivní věk

65-84 senioři

SPÁDOVOST ÚZEMÍ SLUŽBY

Nový Jičín

CENA SLUŽBY

Služba je poskytována zdarma -bez úhrad. Klient hradí pouze odebrané obědy v případě, že v rámci dílen využije stravování.

OSTATNÍ INFORMACE

- stránky organizace

- facebookové stránky

OSTATNÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

- Poradna rané péče MATANA

- Denní stacionář - EDEN Nový Jičín

- Domov pro osoby se zdravotním postižením - KARMEL Tichá

- RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

KONTAKTNÍ ÚDAJE

U Jičínky 25

Nový Jičín 741 01


Mobil: 734366 561

E-mail: g.lhotska@slezskadiakonie.cz

Web: www.slezskadiakonie.cz

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Slezská diakonie


Slezská diakonie

Právní forma: Církevní organizace

IČO: 65468562

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka

Na Nivách 7

Český Těšín 737 01


Tel.:558 764 333

E-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz

Web: www.slezskadiakonie.cz
Kalendář

< únor 2024 >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín