KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Bydlení  »  Sociální rehabilitace - KAFIRA o.p.s., Nový Jičín

Sociální rehabilitace - KAFIRA o.p.s., Nový JičínSOCIÁLNÍ SLUŽBA

Sociální rehabilitace je realizována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ambulantně (ve středisku) a v terénu, v rámci celého Moravskoslezského kraje.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

přijdu do zařízení

v domácnosti/mimo domov

BEZBARIÉROVOST

ANO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Podporujeme aktivní a samostatný život dětí od 7 let a dospělých, u nichž poškození zraku ovlivňuje zvládání každodenních činností běžných ve společnosti. Uživatelům našich služeb je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře rozvíjí jejich schopnosti, nevytváří závislost na poskytované službě, podporuje udržení přirozených sociálních vazeb. Řízeným nácvikem dovedností potřebných k získání soběstačnosti a samostatnosti usnadňujeme sociální začleňování, pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Uživatelům od 18 let nabízíme podporu potřebnou pro pracovní uplatnění a související vzdělávání. Nedílnou součástí služby je pomoc při výběru a získání vhodné kompenzační pomůcky. Služba je poskytována také terénně.

Cílem je:

 • podporovat získání praktických dovedností při zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a při práci s kompenzačními pomůckami řízenými nácviky

 • aktivizovat a podporovat rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální začlenění

 • poskytovat informace a doporučení potřebné k zajištění vhodné kompenzační pomůcky, usnadnit její výběr praktickým vyzkoušením (na středisku, domácím nebo pracovním prostředí)

 • usnadnit užívání technicky náročnějších kompenzačních pomůcek v běžném životě

 • řízeným nácvikem podporovat získání i udržení získaného pracovního uplatnění realizací činností vedoucích k posilování pracovních návyků, motivace k pracovnímu začlenění a zvýšení orientace na trhu práce a na novém pracovišti, aj.

 • nabízet vzdělávací a výchovné činnosti, které podporují efektivnější využívání zraku, hmatu nebo dovednosti potřebné pro komunikaci či sociální nebo pracovní začleňování

 • podporovat a rozvíjet přirozené kontakty se společenským prostředím

 • zajistit rodinám s dětmi od 7 let se zrakovým postižením takovou odbornou pomoc, která by plynule navazovala na služby rané péče a pomáhala dále překonávat nové životní situace a pokračovat v·započaté práci v·oblasti sociálního začlenění.

Uživatelé Sociální rehabilitace:

Uživatelé služeb jsou děti od 7 let a dospělí, které jejich poškození zraku ovlivňuje při zvládání každodenních činností a hledají podporu při vedení samostatného, nezávislého života v naší společnosti nebo při pracovním začleňování.

Rozsah poškození zraku může být na úrovni slabozrakosti, praktické nevidomosti a úplné nevidomosti.

K poškození zraku, které je převažující, může být přidružené také jiné postižení nebo nemoc.

Mezi jiné postižení nebo nemoc může spadat:

 • sluchové postižení kompenzované naslouchadly a jedinec je schopen komunikace bez znakové řeči
 • mentální postižení – lehké nebo středně těžké mentální postižení (u těžkého mentálního postižení pouze pomoc s úpravou domácího prostředí)
 • tělesné postižení – jedinec musí být schopen komunikace
 • chronické nebo jiné onemocnění, vada – pokud je jedinec schopen komunikace a není infekční.

NABÍZENÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY

1. Základní sociální poradenství

2. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Zahrnuje např.:

nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek

nácvik desetiprstové hmatové techniky pro používání kompenzační pomůcky

nácvik sebeobsluhy (vč. péče o domácnost a péče o děti a další členy rodiny; nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům)

nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu

3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zahrnuje např.:

doprovody uživatelů

nácvik sociálních dovedností

nácvik čtení v Braillově písmu a psaní na Pichtově psacím stroji

nácvik schopností využívat dopravní prostředky

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zahrnují např.:

Nácvik práce s počítačem vybaveným speciálními programy - různé úrovně

Aktivizační činnosti (internetový klub, poznávací výlety, kreativní dílny pro podporu hmatu a jemné motoriky aj.)

Kurzy anglického jazyka pro podporu pracovního uplatnění

Pracovně-motivační kurz

Nácviky pro efektivnější využívání zbytku zraku

5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zahrnuje např.:

Podporu při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně půjčovny pomůcek

Podpora pracovního uplatnění (Vyhledávání vhodných pracovních míst, individuální práce zaměřená na podporu pracovních návyků a nalezení a udržení pracovního místa)

Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace

Pomoc v oblasti dluhové problematiky

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Bydlení

Finance

Info

Jiná potřeba

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Volný čas

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

27-64 produktivní věk

6-14 let děti školního věku

65-84 senioři

85+ senioři nad 85 let

SPÁDOVOST ÚZEMÍ SLUŽBY

Nový Jičín

CENA SLUŽBY

bez úhrady uživatele

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Štefánikova 7

Nový Jičín 741 11


Tel.:553 653 623

Mobil: 777 574 368

E-mail: novyjicin@kafira.cz

Web: www.kafira.cz

POSKYTOVATEL SLUŽBY

KAFIRA o.p.s.


KAFIRA o.p.s.

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

IČO: 26588773

Horní náměstí 132/47

Opava 746 01


Tel.:553 653 623

Mobil: 777 574 327

E-mail: info@kafira.cz

Web: www.kafira.cz

Mapa
Kalendář

< únor 2024 >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín